ترجمه
حذف

driver

راننده

noun

اسم

UK : ˈdraɪ.vər

US : ˈdraɪ.vɚ

google image of driver

driver image / تصویر
driver image / تصویر
driver image / تصویر
driver image / تصویر
driver image / تصویر

Description of driver

SENTENCE of driver

 • opposite of

 • nondriver

 • غیر راننده

 • passenger

 • مسافر

 • end

 • پایان

 • synonyms of

 • motorist

 • راننده

 • chauffeur

 • کمک راننده

 • pilot

 • خلبان

 • automobilist

 • خودروساز

 • operator

 • اپراتور

 • wheelman

 • چرخدار

 • autoist

 • خودخواه

 • cabbie

 • تاکسی

 • carter

 • کارتر

 • charioteer

 • ارابه سوار

 • coachman

 • کاوشگر

 • engineer

 • مهندس

 • hack

 • هک کردن

 • handler

 • کنترل کننده

 • jockey

 • جوکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی