ترجمه
حذف

dry

خشک

adjective

صفت

UK : draɪ

US : draɪ

google image of dry

dry image / تصویر
dry image / تصویر
dry image / تصویر
dry image / تصویر
dry image / تصویر

Description of dry

SENTENCE of dry

 • opposite of

 • wet

 • مرطوب

 • damp

 • مرطوب

 • dewy

 • شبنم دار

 • drippy

 • قطره چکان

 • humid

 • مرطوب

 • wettish

 • مرطوب

 • dampish

 • نمناک

 • drizzly

 • بارانی

 • muggy

 • ماگی

 • sodden

 • خیس شده

 • soggy

 • خیس

 • vaporous

 • بخاردار

 • dank

 • تاریک

 • irriguous

 • نامعقول

 • moist

 • مرطوب

 • synonyms of

 • arid

 • خشک

 • baked

 • پخته شده

 • waterless

 • بی آب

 • dehydrated

 • کم آب شده

 • parched

 • خشک شده

 • torrid

 • سوزناک

 • desiccated

 • خشک شده

 • scorched

 • سوخته

 • thirsty

 • تشنه

 • droughty

 • خشکسالی

 • moistureless

 • بدون رطوبت

 • rainless

 • بی باران

 • sear

 • سر زدن

 • sere

 • سرا

 • anhydrous

 • بی آب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی