ترجمه
حذف

easy

آسان

adjective

صفت

UK : ˈiː.zi

US : ˈiː.zi

google image of easy

easy image / تصویر
easy image / تصویر
easy image / تصویر
easy image / تصویر
easy image / تصویر

Description of easy

SENTENCE of easy

 • opposite of

 • difficult

 • دشوار

 • challenging

 • چالش برانگیز

 • uneasy

 • ناآرام

 • complex

 • مجتمع

 • complicated

 • بغرنج

 • hard

 • سخت

 • impossible

 • غیر ممکن

 • laborious

 • پر زحمت

 • gruelingUS

 • خسته کننده ایالات متحده

 • gruellingUK

 • خسته کننده انگلستان

 • punishing

 • تنبیه کردن

 • tiresome

 • کلافه کننده

 • unendurable

 • غیر قابل تحمل

 • demanding

 • مطالبه گر

 • exhausting

 • طاقت فرسا

 • synonyms of

 • effortless

 • بدون دردسر

 • simple

 • ساده

 • straightforward

 • سرراست

 • painless

 • بدون درد

 • unchallenging

 • بدون چالش

 • uncomplicated

 • بدون عارضه

 • unproblematic

 • بدون مشکل

 • breezy

 • نسیم

 • elementary

 • ابتدایی

 • obvious

 • واضح

 • quick

 • سریع

 • rudimental

 • ابتدایی

 • attainable

 • قابل دستیابی

 • facile

 • آسان

 • mindless

 • بی فکر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی