ترجمه
حذف

economist

اقتصاددان

noun

اسم

UK : iˈkɒn.ə.mɪst

US : iˈkɑː.nə.mɪst

google image of economist

economist image / تصویر
economist image / تصویر
economist image / تصویر
economist image / تصویر
economist image / تصویر

Description of economist

SENTENCE of economist

 • opposite of

 • synonyms of

 • economiser

 • اقتصاددان

 • economizer

 • اقتصادی کننده

 • financial expert

 • کارشناس مالی

 • miser

 • خسیس

 • business analyst

 • تحلیلگر کسب و کار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی