ترجمه
حذف

edge

حاشیه، غیرمتمرکز

noun

اسم

UK : edʒ

US : edʒ

google image of edge

edge image / تصویر
edge image / تصویر
edge image / تصویر
edge image / تصویر
edge image / تصویر

Description of edge

SENTENCE of edge

 • opposite of

 • middle

 • وسط

 • centerUS

 • مرکز ایالات متحده

 • centreUK

 • مرکز انگلستان

 • midpoint

 • نقطه میانی

 • midsection

 • بخش میانی

 • halfway

 • نیمه راه

 • inside

 • داخل

 • interior

 • داخلی

 • heart

 • قلب

 • hub

 • هاب

 • midst

 • وسط

 • central point

 • نقطه مرکزی

 • halfway point

 • مرحله وسط

 • mid point

 • نقطه میانی

 • core

 • هسته

 • synonyms of

 • border

 • مرز

 • boundary

 • مرز

 • margin

 • لبه

 • bound

 • مقید شده است

 • brim

 • لبه

 • fringe

 • حاشیه

 • limit

 • حد

 • perimeter

 • محیط

 • rim

 • لبه

 • side

 • سمت

 • circumference

 • دور

 • periphery

 • حاشیه

 • extremity

 • حد نهایی

 • outline

 • طرح کلی

 • lip

 • لب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی