ترجمه
حذف

effective

تاثير گذار

adjective

صفت

UK : ɪˈfek.tɪv

US : əˈfek.tɪv

google image of effective

effective image / تصویر
effective image / تصویر
effective image / تصویر
effective image / تصویر
effective image / تصویر

Description of effective

SENTENCE of effective

 • opposite of

 • ineffective

 • بی اثر

 • useless

 • بلا استفاده

 • impotent

 • ناتوان

 • inadequate

 • ناکافی

 • incapable

 • ناتوان

 • ineffectual

 • بی تاثیر

 • inexpedient

 • نامناسب

 • invalid

 • بی اعتبار

 • nonfunctional

 • غیر کاربردی

 • prohibitive

 • گران، منع کننده

 • unsuccessful

 • ناموفق

 • unsuitable

 • نامناسب

 • bad

 • بد

 • fruitless

 • بی ثمر

 • futile

 • بیهوده

 • synonyms of

 • effectual

 • موثر

 • productive

 • سازنده

 • useful

 • مفید

 • efficacious

 • موثر

 • potent

 • قوی

 • helpful

 • مفید

 • valuable

 • با ارزش

 • viable

 • قابل دوام

 • beneficial

 • مفید

 • capable

 • توانا

 • good

 • خوب

 • usable

 • قابل استفاده

 • useable

 • قابل استفاده

 • valid

 • معتبر

 • applicable

 • مناسب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی