ترجمه
حذف

electronic

الکترونیکی

adjective

صفت

UK : ˌel.ekˈtrɒn.ɪk

US : iˌlekˈtrɑː.nɪk

google image of electronic

electronic image / تصویر
electronic image / تصویر
electronic image / تصویر
electronic image / تصویر
electronic image / تصویر

Description of electronic

SENTENCE of electronic

 • opposite of

 • nonautomated

 • غیر خودکار

 • nonautomatic

 • غیر خودکار

 • manual

 • کتابچه راهنمای

 • by hand

 • با دست

 • physical

 • فیزیکی

 • analogUS

 • آنالوگUS

 • analogueUK

 • آنالوگUK

 • hand-operated

 • دستی

 • mechanical

 • مکانیکی

 • human

 • انسان

 • thought-out

 • فکر شده

 • unnatural

 • غیر طبیعی

 • preset

 • از پیش تعیین شده

 • stilted

 • خمیده

 • done by hand

 • با دست انجام می شود

 • synonyms of

 • computerisedUK

 • کامپیوتری انگلستان

 • computerizedUS

 • کامپیوتری ایالات متحده

 • photoelectric

 • فوتوالکتریک

 • anodic

 • آندی

 • autoelectronic

 • خودکار الکترونیکی

 • cathodic

 • کاتدی

 • photoelectronic

 • فوتوالکترونیک

 • thermionic

 • ترمیونیک

 • voltaic

 • ولتایی

 • digital

 • دیجیتال

 • paperless

 • بدون کاغذ

 • automated

 • خودکار

 • automatic

 • خودکار

 • electric

 • برقی

 • electrical

 • برقی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی