ترجمه
حذف

elite

نخبه

noun

اسم

UK : iˈliːt

US : iˈliːt

google image of elite

elite image / تصویر
elite image / تصویر
elite image / تصویر
elite image / تصویر
elite image / تصویر

Description of elite

SENTENCE of elite

 • synonyms of

 • finest

 • بهترین

 • best

 • بهترین

 • leading

 • منتهی شدن

 • choice

 • انتخاب

 • select

 • انتخاب کنید

 • supreme

 • عالی

 • crack

 • ترک

 • first-class

 • اولین کلاس

 • foremost

 • در درجه نخست

 • greatest

 • بزرگترین

 • first-rate

 • درجه یک

 • pre-eminent

 • برجسته

 • top

 • بالا

 • cool

 • سرد

 • gilt-edged

 • لبه طلایی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی