ترجمه
حذف

entry

ورود

noun

اسم

UK : ˈen.tri

US : ˈen.tri

google image of entry

entry image / تصویر
entry image / تصویر
entry image / تصویر
entry image / تصویر
entry image / تصویر

Description of entry

SENTENCE of entry

 • opposite of

 • exit

 • خروج

 • egress

 • خروج

 • outgang

 • خارج از گروه

 • outway

 • خارج از خانه

 • way out

 • راه خروج

 • conclusion

 • نتیجه

 • outlet

 • پریز

 • opening

 • افتتاح

 • door

 • در، درب

 • doorway

 • درگاه

 • gate

 • دروازه

 • vent

 • تهویه

 • gateway

 • دروازه

 • leave

 • ترک کردن

 • portal

 • پورتال

 • synonyms of

 • access

 • دسترسی داشته باشید

 • door

 • در، درب

 • doorway

 • درگاه

 • entrance

 • ورود

 • gate

 • دروازه

 • portal

 • پورتال

 • approach

 • رویکرد

 • entryway

 • ورودی

 • ingress

 • ورود

 • opening

 • افتتاح

 • passage

 • گذر

 • passageway

 • گذرگاه

 • entranceway

 • ورودی

 • foyer

 • سرسرا

 • gateway

 • دروازه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی