ترجمه
حذف

environment

محیط

noun

اسم

UK : ɪnˈvaɪ.rən.mənt

US : ɪnˈvaɪ.rən.mənt

google image of environment

environment image / تصویر
environment image / تصویر
environment image / تصویر
environment image / تصویر
environment image / تصویر

Description of environment

SENTENCE of environment

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی