ترجمه
حذف

essay

مقاله

noun

اسم

UK : ˈes.eɪ

US : ˈes.eɪ

google image of essay

essay image / تصویر
essay image / تصویر
essay image / تصویر
essay image / تصویر
essay image / تصویر

Description of essay

SENTENCE of essay

 • opposite of

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • pass

 • عبور

 • ignorance

 • جهل

 • theory

 • تئوری

 • abstention

 • ممتنع

 • inaction

 • بی عملی

 • neglect

 • بی توجهی

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 • laziness

 • تنبلی

 • pastime

 • سرگرمی

 • peace

 • صلح

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • passivity

 • انفعال

 • synonyms of

 • article

 • مقاله

 • dissertation

 • پایان نامه

 • paper

 • کاغذ

 • treatise

 • رساله

 • thesis

 • پایان نامه

 • discourse

 • گفتمان

 • study

 • مطالعه

 • composition

 • ترکیب بندی

 • critique

 • نقد

 • exposition

 • نمایشگاه

 • disquisition

 • تصمیم گیری

 • piece

 • قطعه

 • commentary

 • تفسیر

 • theme

 • موضوع

 • monograph

 • تک نگاری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی