ترجمه
حذف

estate

املاک

noun

اسم

UK : ɪˈsteɪt

US : ɪˈsteɪt

google image of estate

estate image / تصویر
estate image / تصویر
estate image / تصویر
estate image / تصویر
estate image / تصویر

Description of estate

SENTENCE of estate

 • opposite of

 • poverty

 • فقر

 • debt

 • بدهی

 • liabilities

 • بدهی ها

 • arrears

 • معوقه

 • arrearage

 • معوقه

 • debits

 • بدهی ها

 • deficit

 • کمبود

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • unemployment

 • بیکاری

 • hovel

 • بیل

 • hut

 • کلبه

 • office

 • دفتر

 • sky

 • آسمان

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • synonyms of

 • manor

 • عمارت

 • mansion

 • عمارت

 • manse

 • خانه

 • hacienda

 • هاسیندا

 • villa

 • ویلا

 • hall

 • سالن

 • homestead

 • خانه

 • house

 • خانه

 • residence

 • محل سکونت

 • demesne

 • demesne

 • castle

 • قلعه

 • palace

 • قصر

 • château

 • قلعه

 • dominion

 • سلطه

 • manor house

 • خانه ارباب یا صاحب تیول

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی