ترجمه
حذف

extensive

گسترده

adjective

صفت

UK : ɪkˈsten.sɪv

US : ɪkˈsten.sɪv

google image of extensive

extensive image / تصویر
extensive image / تصویر
extensive image / تصویر
extensive image / تصویر
extensive image / تصویر

Description of extensive

SENTENCE of extensive

 • opposite of

 • limited

 • محدود

 • exclusive

 • انحصاری

 • insignificant

 • ناچیز

 • restricted

 • محصور

 • little

 • مقدار کمی

 • short

 • کوتاه

 • small

 • کم اهمیت

 • deficient

 • دارای کمبود

 • inadequate

 • ناکافی

 • insufficient

 • ناکافی

 • miniature

 • مینیاتوری

 • slight

 • اندک

 • finite

 • محدود، فانی

 • poor

 • فقیر

 • determinate

 • تعیین کنند

 • synonyms of

 • comprehensive

 • جامع

 • wide

 • وسیع

 • broad

 • گسترده

 • thorough

 • کامل

 • vast

 • وسیع

 • complete

 • کامل

 • extended

 • تمدید شده

 • sweeping

 • وسیع

 • universal

 • جهانی

 • boundless

 • بی حد و مرز

 • far-reaching

 • دور از دسترس

 • wholesale

 • عمده فروشی

 • wide-ranging

 • گسترده

 • widespread

 • بطور گسترده

 • all-inclusive

 • فراگیر - عمومی - کلی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی