ترجمه
حذف

faith

ایمان

noun

اسم

UK : feɪθ

US : feɪθ

google image of faith

faith image / تصویر
faith image / تصویر
faith image / تصویر
faith image / تصویر
faith image / تصویر

Description of faith

SENTENCE of faith

 • opposite of

 • mistrust

 • بی اعتمادی

 • distrust

 • بی اعتمادی

 • doubt

 • شک

 • anxiety

 • اضطراب

 • apprehension

 • دلهره

 • faithlessness

 • بی ایمانی

 • insecurity

 • ناامنی

 • nervousness

 • عصبی بودن

 • skepticismUS

 • شک ایالات متحده

 • fear

 • ترس

 • incertitude

 • عدم اطمینان

 • scepticismUK

 • شکاکیت انگلستان

 • uncertainty

 • عدم قطعیت

 • unease

 • ناراحتی

 • uneasiness

 • ناراحتی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی