ترجمه
حذف

finally

سرانجام

adverb

قید

UK : ˈfaɪ.nəl.i

US : ˈfaɪ.nəl.i

google image of finally

finally image / تصویر
finally image / تصویر
finally image / تصویر
finally image / تصویر
finally image / تصویر

Description of finally

SENTENCE of finally

 • opposite of

 • doubtfully

 • با شک

 • dubiously

 • به طرز مشکوکی

 • questionably

 • سوال برانگیز

 • ambiguously

 • به طور مبهم

 • askance

 • کج

 • distrustfully

 • با بی اعتمادی

 • doubtingly

 • با شک

 • hesitatingly

 • با تردید

 • irresolutely

 • بی قاطعیت

 • mistrustfully

 • با بی اعتمادی

 • sideways

 • به پهلو

 • scepticallyUK

 • بدبینانه انگلستان

 • skepticallyUS

 • با شک ایالات متحده

 • suspiciously

 • به طرز مشکوکی

 • tentatively

 • آزمایشی

 • synonyms of

 • conclusively

 • به طور قطعی

 • decisively

 • قاطعانه

 • definitely

 • قطعا

 • permanently

 • به طور دائم

 • irrevocably

 • غیر قابل برگشت

 • categorically

 • به طور قطعی

 • consummately

 • به طور کامل

 • decidedly

 • به طور قطعی

 • exactly

 • دقیقا

 • infallibly

 • خطاناپذیر

 • manifestly

 • آشکارا

 • surely

 • مسلما

 • totally

 • کاملا

 • unambiguously

 • بدون ابهام

 • unconditionally

 • بدون قید و شرط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی