ترجمه
حذف

fitness

تناسب اندام

noun

اسم

UK : ˈfɪt.nəs

US : ˈfɪt.nəs

google image of fitness

fitness image / تصویر
fitness image / تصویر
fitness image / تصویر
fitness image / تصویر
fitness image / تصویر

Description of fitness

SENTENCE of fitness

 • opposite of

 • illness

 • بیماری

 • sickness

 • بیماری

 • unfitness

 • عدم تناسب اندام

 • unhealthiness

 • ناسالم بودن

 • unsoundness

 • نامناسب بودن

 • enervation

 • انرژی

 • flab

 • شل و ول

 • lethargy

 • بی حالی

 • sloth

 • تنبلی

 • weakness

 • ضعف

 • poor health

 • سلامت ضعیف

 • disease

 • بیماری

 • ailment

 • ناراحتی

 • disorder

 • بی نظمی

 • infirmity

 • ناتوانی

 • synonyms of

 • health

 • سلامتی

 • robustness

 • نیرومندی

 • strength

 • استحکام - قدرت

 • vigourUK

 • vigourUK

 • athleticism

 • ورزشکاری

 • hardiness

 • سرسختی

 • lustiness

 • شهوت

 • ruggedness

 • ناهمواری

 • shape

 • شکل

 • stalwartness

 • استواری

 • sturdiness

 • استحکام

 • toughness

 • سختی

 • wellness

 • سلامتی

 • condition

 • وضعیت

 • fettle

 • فتل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی