ترجمه
حذف

football

فوتبال

noun

اسم

UK : ˈfʊt.bɔːl

US : ˈfʊt.bɑːl

google image of football

football image / تصویر
football image / تصویر
football image / تصویر
football image / تصویر
football image / تصویر

Description of football

SENTENCE of football

  • opposite of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی