ترجمه
حذف

freeze

یخ زدگی

verb

فعل

UK : friːz

US : friːz

google image of freeze

freeze image / تصویر
freeze image / تصویر
freeze image / تصویر
freeze image / تصویر
freeze image / تصویر

Description of freeze

SENTENCE of freeze

 • opposite of

 • thaw

 • آب شدن

 • warm

 • گرم

 • heat

 • حرارت

 • warm up

 • دست گرمی بازی کردن

 • unfreeze

 • منجمد کردن

 • soften

 • نرم کردن

 • liquefy

 • مایع کردن

 • liquify

 • مایع کردن

 • boil

 • جوشیدن

 • toast

 • نان تست

 • continue

 • ادامه هید

 • defrost

 • یخ زدایی

 • reheat

 • دوباره گرم کنید

 • microwave

 • مایکروویو

 • melt

 • ذوب شدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی