ترجمه
حذف

gang

دسته

noun

اسم

UK : ɡæŋ

US : ɡæŋ

google image of gang

gang image / تصویر
gang image / تصویر
gang image / تصویر
gang image / تصویر
gang image / تصویر

Description of gang

SENTENCE of gang

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی