ترجمه
حذف

graduate

فارغ التحصیل

noun

اسم

UK : ˈɡrædʒ.u.ət

US : ˈɡrædʒ.u.ət

google image of graduate

graduate image / تصویر
graduate image / تصویر
graduate image / تصویر
graduate image / تصویر
graduate image / تصویر

Description of graduate

SENTENCE of graduate

 • opposite of

 • drop-out

 • ترک تحصیل

 • student

 • دانشجو

 • undergraduate

 • کارشناسی

 • educator

 • مربی

 • teacher

 • معلم

 • lecturer

 • مدرس

 • pedagogUS

 • pedagogUS

 • pedagogueUK

 • pedagogUK

 • professor

 • استاد

 • tutor

 • معلم خصوصی

 • educationalist

 • کارشناس آموزشی

 • educationist

 • کارشناس آموزشی

 • counselorUS

 • مشاور ایالات متحده

 • counsellorUK

 • مشاور انگلستان

 • dean

 • رئیس

 • synonyms of

 • alum

 • زاج

 • alumna

 • فارغ التحصیل

 • alumnus

 • فارغ التحصیل

 • baccalaureate

 • لیسانس

 • bachelor

 • عزب

 • collegian

 • دانشجو

 • diplomate

 • دیپلمات

 • doctor

 • دکتر

 • grad

 • درجه

 • holder

 • دارنده

 • licentiate

 • مجوز دادن

 • master

 • استاد

 • product

 • تولید - محصول

 • recipient

 • گیرنده

 • ex-student

 • دانشجوی سابق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی