ترجمه
حذف

healthy

سالم

adjective

صفت

UK : ˈhel.θi

US : ˈhel.θi

google image of healthy

healthy image / تصویر
healthy image / تصویر
healthy image / تصویر
healthy image / تصویر
healthy image / تصویر

Description of healthy

SENTENCE of healthy

 • opposite of

 • sick

 • بیمار

 • ill

 • بیمار

 • sickly

 • مریض

 • unwell

 • ناخوش

 • unhealthy

 • ناسالم

 • diseased

 • بیمار

 • unfit

 • نامناسب

 • unsound

 • نامناسب

 • indisposed

 • ناتوان

 • pallid

 • رنگ پریده

 • down

 • پایین

 • infirm

 • ناتوان

 • anaemicUK

 • anemicUK

 • anemicUS

 • anemicUS

 • afflicted

 • مصیبت زده

 • synonyms of

 • well

 • خوب

 • fine

 • خوب

 • fit

 • مناسب

 • aerobicized

 • هوازی شده

 • flourishing

 • شکوفا شدن

 • blooming

 • شکوفه دادن

 • thriving

 • پر رونق

 • hardy

 • مقاوم

 • hale

 • هاله

 • hearty

 • دلچسب

 • robust

 • قدرتمند

 • strong

 • قوی

 • vigorous

 • قوی

 • active

 • فعال

 • sturdy

 • محکم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی