ترجمه
حذف

high

بالا

adjective

صفت

UK : haɪ

US : haɪ

google image of high

high image / تصویر
high image / تصویر
high image / تصویر
high image / تصویر
high image / تصویر

Description of high

SENTENCE of high

 • opposite of

 • low

 • کم

 • short

 • کوتاه

 • stunted

 • ناقص

 • dwarfed

 • کوتوله شده

 • stumpy

 • کلوخه

 • diminutive

 • کاهنده

 • little

 • مقدار کمی

 • miniature

 • مینیاتوری

 • small

 • کم اهمیت

 • dwarf

 • آدم کوتوله

 • dwarfish

 • کوتوله ماهی

 • teeny

 • نوجوان

 • tiny

 • کوچک

 • bantam

 • سرسری

 • measly

 • کثیف

 • synonyms of

 • tall

 • بلند قد

 • lofty

 • بلند

 • elevated

 • مرتفع

 • soaring

 • اوج گرفتن

 • towering

 • سر به فلک کشیده

 • statuesque

 • مجسمه

 • big

 • بزرگ

 • giant

 • غول

 • imposing

 • تحمیل کننده

 • ascending

 • صعودی

 • grand

 • بزرگ

 • high-rise

 • بلند مرتبه

 • raised

 • مطرح کرد

 • rising

 • رو به افزایش

 • sky-high

 • بلند آسمان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی