ترجمه
حذف

his

خود

determiner

تعیین کننده

UK : hɪz

US : ɪz

google image of his

his image / تصویر
his image / تصویر
his image / تصویر
his image / تصویر
his image / تصویر

Description of his

SENTENCE of his

 • synonyms of

 • its

 • آن

 • their

 • آنها

 • her

 • او

 • its

 • آن

 • theirs

 • آنها

 • hers

 • مال او

 • greeting

 • تبریک

 • salutes

 • سلام می کند

 • welcomes

 • استقبال می کند

 • salutations

 • سلام

 • hellos

 • سلام

 • addresses

 • آدرس ها

 • hail

 • تگرگ

 • nods

 • سر تکان می دهد

 • reception

 • پذیرایی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی