ترجمه
حذف

huge

بزرگ

adjective

صفت

UK : hjuːdʒ

US : hjuːdʒ

google image of huge

huge image / تصویر
huge image / تصویر
huge image / تصویر
huge image / تصویر
huge image / تصویر

Description of huge

SENTENCE of huge

 • opposite of

 • small

 • کم اهمیت

 • tiny

 • کوچک

 • little

 • مقدار کمی

 • short

 • کوتاه

 • insignificant

 • ناچیز

 • miniature

 • مینیاتوری

 • miniscule

 • کوچک

 • minuscule

 • کوچک

 • teeny

 • نوجوان

 • dwarf

 • آدم کوتوله

 • dwarfed

 • کوتوله شده

 • midget

 • خردسال

 • minute

 • دقیقه

 • puny

 • ضعیف

 • bantam

 • سرسری

 • synonyms of

 • enormous

 • عظیم

 • vast

 • وسیع

 • immense

 • عظیم

 • great

 • عالی

 • massive

 • عظیم

 • cosmic

 • کیهانی

 • colossal

 • غول آسا

 • prodigious

 • شگفت انگیز

 • gigantic

 • غول پیکر

 • gargantuan

 • غول پیکر

 • mammoth

 • ماموت

 • monumental

 • بسیار بزرگ و مهم

 • tremendous

 • عظیم

 • stupendous

 • شگفت انگیز

 • giant

 • غول

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی