ترجمه
حذف

ideal

ایده آل

adjective

صفت

UK : aɪˈdɪəl

US : aɪˈdiː.əl

google image of ideal

ideal image / تصویر
ideal image / تصویر
ideal image / تصویر
ideal image / تصویر
ideal image / تصویر

Description of ideal

SENTENCE of ideal

 • opposite of

 • unsuitable

 • نامناسب

 • inappropriate

 • نامناسب

 • inapt

 • نامناسب

 • improper

 • نامناسب

 • inapposite

 • نامناسب

 • unapt

 • نامناسب

 • bad

 • بد

 • unacceptable

 • غیر قابل قبول

 • unfit

 • نامناسب

 • unfitting

 • نامناسب

 • unsuited

 • نامناسب

 • imperfect

 • ناقص

 • wrong

 • اشتباه

 • ill-suited

 • نامناسب

 • unseemly

 • نامناسب

 • synonyms of

 • perfect

 • کامل

 • absolute

 • مطلق

 • classic

 • کلاسیک

 • flawless

 • بی عیب و نقص

 • supreme

 • عالی

 • archetypal

 • نمونه اولیه

 • consummate

 • کامل

 • exemplary

 • نمونه

 • faultless

 • بی عیب

 • model

 • مدل

 • optimal

 • بهینه

 • ultimate

 • نهایی

 • complete

 • کامل

 • fitting

 • مناسب

 • idyllic

 • بسیار خوب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی