ترجمه
حذف

implement

پیاده سازی

verb

فعل

UK : ˈɪm.plɪ.ment

US : ˈɪm.plə.ment

google image of implement

implement image / تصویر
implement image / تصویر
implement image / تصویر
implement image / تصویر
implement image / تصویر

Description of implement

SENTENCE of implement

 • opposite of

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 • hinder

 • مانع شود

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • stop

 • متوقف کردن

 • halt

 • مکث

 • impede

 • مانع

 • cease

 • دست کشیدن

 • hamper

 • مانع

 • pause

 • مکث

 • thwart

 • خنثی کردن

 • block

 • مسدود کردن

 • forestall

 • جلوگيري كردن

 • interrupt

 • قطع کردن

 • foil

 • فویل

 • obstruct

 • مانع

 • synonyms of

 • tool

 • ابزار

 • utensil

 • وسایل آشپزی

 • instrument

 • ابزار

 • device

 • دستگاه

 • apparatus

 • دستگاه

 • contrivance

 • تدبیر

 • equipment

 • تجهیزات

 • gadget

 • ابزار

 • contraption

 • ساخت و ساز

 • appliance

 • دستگاه

 • agent

 • عامل

 • machine

 • دستگاه

 • labour-saving device

 • دستگاه صرفه جویی در کار

 • gizmo

 • Gizmo

 • mechanism

 • سازوکار

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی