ترجمه
حذف

infection

عفونت

noun

اسم

UK : ɪnˈfek.ʃən

US : ɪnˈfek.ʃən

google image of infection

infection image / تصویر
infection image / تصویر
infection image / تصویر
infection image / تصویر
infection image / تصویر

Description of infection

SENTENCE of infection

 • opposite of

 • sanitation

 • سرویس بهداشتی

 • sterility

 • عقیمی

 • purification

 • تصفیه

 • pureness

 • خلوص

 • purity

 • خلوص

 • remediation

 • اصلاح

 • conservation

 • حفاظت

 • decontamination

 • ضد آلودگی

 • cleanup

 • پاک کردن

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • health

 • سلامتی

 • wellness

 • سلامتی

 • healthiness

 • سلامتی

 • soundness

 • سلامت

 • wholeness

 • تمامیت

 • synonyms of

 • disease

 • بیماری

 • illness

 • بیماری

 • virus

 • ویروس

 • contagion

 • سرایت

 • disorder

 • بی نظمی

 • indisposition

 • بی اختیاری

 • infirmity

 • ناتوانی

 • affliction

 • مصیبت

 • ailment

 • ناراحتی

 • bug

 • حشره

 • complaint

 • شکایت

 • condition

 • وضعیت

 • lurgy

 • لورگی

 • problem

 • مسئله

 • sickness

 • بیماری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی