ترجمه
حذف

insist

اصرار کنند

verb

فعل

UK : ɪnˈsɪst

US : ɪnˈsɪst

google image of insist

insist image / تصویر
insist image / تصویر
insist image / تصویر
insist image / تصویر
insist image / تصویر

Description of insist

SENTENCE of insist

 • opposite of

 • deny

 • انکار

 • gainsay

 • به دست آوردن

 • abandon

 • رها کردن

 • desert

 • کویر

 • endure

 • تحمل کن

 • forget

 • فراموش کردن

 • reply

 • پاسخ

 • tolerate

 • تحمل كردن

 • contradict

 • تناقض دارند

 • dispute

 • اختلاف نظر

 • repudiate

 • رد کردن

 • disaffirm

 • رد کردن

 • refute

 • رد کردن

 • oppose

 • مخالفت کنند

 • challenge

 • چالش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی