ترجمه
حذف

intend

قصد داشتن - خواستن

verb

فعل

UK : ɪnˈtend

US : ɪnˈtend

google image of intend

intend image / تصویر
intend image / تصویر
intend image / تصویر
intend image / تصویر
intend image / تصویر

Description of intend

SENTENCE of intend

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی