ترجمه
حذف

involved

گرفتار

adjective

صفت

UK : ɪnˈvɒlvd

US : ɪnˈvɑːlvd

google image of involved

involved image / تصویر
involved image / تصویر
involved image / تصویر
involved image / تصویر
involved image / تصویر

Description of involved

SENTENCE of involved

 • opposite of

 • simple

 • ساده

 • uncomplicated

 • بدون عارضه

 • unsophisticated

 • غیر پیچیده

 • no-frills

 • بدون زواید

 • noncomplex

 • غیر پیچیده

 • noncomplicated

 • بدون عارضه

 • plain

 • جلگه

 • straightforward

 • سرراست

 • unfancy

 • نامتعارف

 • easy

 • آسان

 • easy-peasy

 • آسان-پیزی

 • elementary

 • ابتدایی

 • simplified

 • ساده شده

 • blameless

 • بی تقصیر

 • clear

 • روشن

 • synonyms of

 • complex

 • مجتمع

 • complicated

 • بغرنج

 • elaborate

 • دارای جزئیات - بسیط

 • intricate

 • پیچیده

 • confusing

 • گیج کننده

 • tangled

 • درهم

 • confused

 • سردرگم

 • convoluted

 • پیچیده

 • knotty

 • گره دار

 • labyrinthine

 • هزارتویی

 • sophisticated

 • پیچیده

 • bewildering

 • گیج کننده

 • difficult

 • دشوار

 • tortuous

 • پر پیچ و خم

 • entangled

 • گرفتار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی