ترجمه
حذف

journal

مجله

noun

اسم

UK : ˈdʒɜː.nəl

US : ˈdʒɝː.nəl

google image of journal

journal image / تصویر
journal image / تصویر
journal image / تصویر
journal image / تصویر
journal image / تصویر

Description of journal

SENTENCE of journal

 • opposite of

 • loss

 • ضرر - زیان

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • mess

 • بهم ریختگی

 • anarchy

 • هرج و مرج

 • bedlam

 • بدلم

 • chaos

 • آشوب

 • confusion

 • گیجی

 • disarray

 • بی نظمی

 • discombobulation

 • متلاشی شدن

 • disorder

 • بی نظمی

 • disorderliness

 • بی نظمی

 • shambles

 • خراب می شود

 • heterobiography

 • هتروبیوگرافی

 • ignorance

 • جهل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی