ترجمه
حذف

journalist

روزنامه نگار

noun

اسم

UK : ˈdʒɜː.nə.lɪst

US : ˈdʒɝː.nə.lɪst

google image of journalist

journalist image / تصویر
journalist image / تصویر
journalist image / تصویر
journalist image / تصویر
journalist image / تصویر

Description of journalist

SENTENCE of journalist

 • opposite of

 • nonauthor

 • غیر نویسنده

 • reader

 • خواننده

 • synonyms of

 • reporter

 • خبرنگار

 • correspondent

 • خبرنگار

 • newsman

 • خبرساز

 • pressman

 • مسئول مطبوعات

 • writer

 • نویسنده

 • newscaster

 • گوینده خبر

 • columnist

 • مقالهنویس

 • newspaperman

 • روزنامه نگار

 • newspaperwoman

 • روزنامه نگار

 • newshound

 • newshound

 • broadcaster

 • پخش کننده

 • newswoman

 • زن خبر

 • journo

 • روزنامه

 • announcer

 • گوینده

 • contributor

 • مشارکت کننده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی