ترجمه
حذف

killer

قاتل

noun

اسم

UK : ˈkɪl.ər

US : ˈkɪl.ɚ

google image of killer

killer image / تصویر
killer image / تصویر
killer image / تصویر
killer image / تصویر
killer image / تصویر

Description of killer

SENTENCE of killer

 • opposite of

 • healthful

 • سالم

 • healthy

 • سالم

 • nonfatal

 • غیر کشنده

 • nonlethal

 • غیر کشنده

 • wholesome

 • سالم

 • salubrious

 • مفید

 • beneficial

 • مفید

 • nourishing

 • مغذی

 • nutritious

 • مغذی

 • health-giving

 • سلامت بخش

 • bracing

 • مهاربندی

 • envigoratingUK

 • نشاط آور انگلستان

 • invigoratingUS

 • نیروبخش ایالات متحده

 • good for one

 • برای یکی خوبه

 • good for health

 • مفید برای سلامتی

 • synonyms of

 • assassin

 • قاتل

 • murderer

 • قاتل

 • homicide

 • قتل

 • slayer

 • قاتل

 • executioner

 • جلاد

 • butcher

 • قصاب

 • cutthroat

 • بریده بریده

 • slaughterer

 • سلاخ کننده

 • liquidator

 • مدیر تصفیه

 • manslayer

 • قاتل

 • soldier

 • سرباز

 • exterminator

 • نابودگر

 • terminator

 • نابود کننده

 • gunman

 • مرد مسلح

 • destroyer

 • ناوشکن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی