ترجمه
حذف

kiss

بوسه

verb

فعل

UK : kɪs

US : kɪs

google image of kiss

kiss image / تصویر
kiss image / تصویر
kiss image / تصویر
kiss image / تصویر
kiss image / تصویر

Description of kiss

SENTENCE of kiss

 • opposite of

 • abstain

 • خودداری کنند

 • manhandle

 • دستگیره

 • pour

 • ریختن

 • synonyms of

 • smooch

 • صاف کردن

 • snog

 • خرچنگ

 • peck

 • نوک زدن

 • osculation

 • استخوان بندی

 • smack

 • بو

 • smacker

 • دودکن

 • canoodle

 • کانودل

 • buss

 • اتوبوس

 • smackeroo

 • اسماکرو

 • embrace

 • پذیرفتن

 • endearment

 • دوست داشتن

 • salutation

 • سلام

 • salute

 • سلام

 • x

 • ایکس

 • X

 • ایکس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی