ترجمه
حذف

labor

کار یدی

noun

اسم

UK : ˈleɪ.bər

US : ˈleɪ.bɚ

google image of labor

labor image / تصویر
labor image / تصویر
labor image / تصویر
labor image / تصویر
labor image / تصویر

Description of labor

SENTENCE of labor

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی