ترجمه
حذف

laboratory

آزمایشگاه

noun

اسم

UK : ləˈbɒr.ə.tər.i

US : ˈlæb.rə.tɔːr.i

google image of laboratory

laboratory image / تصویر
laboratory image / تصویر
laboratory image / تصویر
laboratory image / تصویر
laboratory image / تصویر

Description of laboratory

SENTENCE of laboratory

  • opposite of

  • salvage yard

  • حیاط نجات

  • scrap yard

  • حیاط قراضه

  • wrecking yard

  • حیاط ویران

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی