ترجمه
حذف

late

دیر

adjective

صفت

UK : leɪt

US : leɪt

google image of late

late image / تصویر
late image / تصویر
late image / تصویر
late image / تصویر
late image / تصویر

Description of late

SENTENCE of late

 • synonyms of

 • belated

 • با تاخیر

 • overdue

 • عقب افتاده

 • tardy

 • ترسناک

 • behind

 • پشت

 • behindhand

 • پشت دست

 • delayed

 • با تاخیر

 • unpunctual

 • غیر وقت شناس

 • delinquent

 • متخلف

 • dilatory

 • گشاد کننده

 • slow

 • آهسته. تدریجی

 • deferred

 • به تعویق افتاد

 • backward

 • به عقب

 • jammed

 • گیر کرده

 • lagging

 • عقب ماندن

 • later

 • بعد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی