ترجمه
حذف

lawn

چمن

noun

اسم

UK : lɔːn

US : lɑːn

google image of lawn

lawn image / تصویر
lawn image / تصویر
lawn image / تصویر
lawn image / تصویر
lawn image / تصویر

Description of lawn

SENTENCE of lawn

 • opposite of

 • building

 • ساختمان

 • skyscraper

 • آسمان خراش

 • street

 • خیابان

 • concrete

 • بتن

 • cement

 • سیمان

 • road

 • جاده

 • street

 • خیابان

 • pavement

 • پیاده رو

 • roadway

 • جاده

 • thoroughfare

 • گذرگاه

 • gravel

 • سنگ ریزه

 • pebbles

 • سنگریزه ها

 • rocks

 • سنگ ها

 • stones

 • سنگ ها

 • cobbled stone

 • سنگ فرش شده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی