ترجمه
حذف

leather

چرم

noun

اسم

UK : ˈleð.ər

US : ˈleð.ɚ

google image of leather

leather image / تصویر
leather image / تصویر
leather image / تصویر
leather image / تصویر
leather image / تصویر

Description of leather

SENTENCE of leather

 • synonyms of

 • skin

 • پوست

 • hide

 • پنهان شدن

 • pelt

 • پوست انداختن

 • fur

 • خز

 • cowhide

 • پوست گاو

 • goatskin

 • پوست بز

 • oxhide

 • نمایش دادن

 • sheepskin

 • پوست گوسفند

 • fleece

 • پشم گوسفند

 • fell

 • سقوط

 • coat

 • کت

 • hair

 • مو

 • wool

 • پشم

 • jacket

 • ژاکت

 • epidermis

 • اپیدرم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی