ترجمه
حذف

lemon

لیمو

noun

اسم

UK : ˈlem.ən

US : ˈlem.ən

google image of lemon

lemon image / تصویر
lemon image / تصویر
lemon image / تصویر
lemon image / تصویر
lemon image / تصویر

Description of lemon

SENTENCE of lemon

 • opposite of

 • blockbuster

 • فیلم یا کتاب پرمخاطب

 • hit

 • اصابت

 • smash

 • درهم کوبیدن

 • success

 • موفقیت

 • winner

 • برنده

 • accomplishment

 • دستاورد

 • achievement

 • دستاورد

 • triumph

 • پیروزی

 • win

 • پیروزی

 • blessing

 • برکت

 • benefit

 • سود

 • rise

 • صعود کردن

 • wonder

 • تعجب

 • attainment

 • حصول

 • continuation

 • ادامه

 • synonyms of

 • citrus fruit

 • مرکبات

 • failure

 • شکست

 • flop

 • فلاپ

 • fiasco

 • شکست مفتضحانه

 • washout

 • شستشو

 • debacle

 • افتضاح

 • dud

 • احمق

 • catastrophe

 • فاجعه

 • disaster

 • فاجعه

 • bust

 • نیم تنه

 • turkey

 • بوقلمون

 • fizzle

 • گاز گرفتن

 • bomb

 • بمب

 • clunker

 • کهنه، قدیمی

 • clinker

 • کلینکر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی