ترجمه
حذف

let

اجازه دهید

verb

فعل

UK : let

US : let

google image of let

let image / تصویر
let image / تصویر
let image / تصویر
let image / تصویر
let image / تصویر

Description of let

SENTENCE of let

 • opposite of

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 • bar

 • بار

 • block

 • مسدود کردن

 • constrain

 • محدود کردن

 • prohibit

 • ممنوع کرده است

 • buy

 • خرید

 • contradict

 • تناقض دارند

 • deny

 • انکار

 • disagree

 • مخالف بودن

 • disallow

 • اجازه ندادن

 • disapprove

 • رد کردن

 • fight

 • مبارزه کردن

 • halt

 • مکث

 • hinder

 • مانع شود

 • hold

 • نگه دارید

 • synonyms of

 • allow

 • اجازه

 • permit

 • مجوز

 • sanction

 • تحریم

 • authoriseUK

 • autoriseUK

 • authorizeUS

 • autorizeUS

 • warrant

 • حکم

 • enable

 • فعال کردن

 • empower

 • قدرت دادن

 • entitle

 • حق داشتن

 • commission

 • کمیسیون

 • suffer

 • رنج بردن

 • licenseUK

 • مجوز انگلستان

 • licenceUS

 • مجوز ایالات متحده

 • grant

 • اعطا کردن

 • OK

 • خوب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی