ترجمه
حذف

manager

مدیر

noun

اسم

UK : ˈmæn.ɪ.dʒər

US : ˈmæn.ə.dʒɚ

google image of manager

manager image / تصویر
manager image / تصویر
manager image / تصویر
manager image / تصویر
manager image / تصویر

Description of manager

SENTENCE of manager

 • opposite of

 • employee

 • کارمند

 • staff

 • کارکنان

 • worker

 • کارگر

 • personnel

 • پرسنل

 • representative

 • نماینده

 • retainer

 • نگهدارنده

 • assistant

 • دستیار

 • attendant

 • خدمتکار

 • jobholder

 • صاحب شغل

 • laborerUS

 • کارگر ایالات متحده

 • labourerUK

 • کارگر انگلستان

 • workhand

 • دست کار

 • workman

 • کارگر

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • clerk

 • منشی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی