ترجمه
حذف

mass

جرم

adjective

صفت

UK : mæs

US : mæs

google image of mass

mass image / تصویر
mass image / تصویر
mass image / تصویر
mass image / تصویر
mass image / تصویر

Description of mass

SENTENCE of mass

 • opposite of

 • handful

 • تعداد انگشت شماری

 • little

 • مقدار کمی

 • bit

 • بیت

 • hint

 • اشاره

 • pinch

 • خرج کردن

 • sprinkle

 • پاشیدن

 • ounce

 • اونس

 • scruple

 • بدجنسی

 • shade

 • سایه

 • sprinkling

 • پاشیدن

 • smidgeon

 • smidgeon

 • smidgen

 • کوچک

 • speck

 • لکه. خال

 • pittance

 • کمک هزینه مختصر

 • spot

 • نقطه

 • synonyms of

 • pile

 • توده

 • heap

 • پشته

 • stack

 • پشته

 • collection

 • مجموعه

 • accumulation

 • انباشت

 • concretion

 • بتن ریزی

 • conglomeration

 • کنگلومرا

 • stockpile

 • انبار کردن

 • aggregation

 • تجمع

 • amassment

 • انباشته شدن

 • assemblage

 • مجموعه

 • load

 • بار

 • accretion

 • برافزایش

 • aggregate

 • تجمیع

 • batch

 • دسته ای

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی