ترجمه
حذف

medical

پزشکی

adjective

صفت

UK : ˈmed.ɪ.kəl

US : ˈmed.ɪ.kəl

google image of medical

medical image / تصویر
medical image / تصویر
medical image / تصویر
medical image / تصویر
medical image / تصویر

Description of medical

SENTENCE of medical

 • opposite of

 • harmful

 • زیان آور

 • hurting

 • صدمه زدن

 • injurious

 • آسیب رسان

 • dangerous

 • خطرناک

 • damaging

 • آسیب رسان

 • pernicious

 • مخرب

 • detrimental

 • مضر

 • hurtful

 • آسیب زا

 • baneful

 • فاجعه آمیز

 • baleful

 • آزار دهنده

 • noxious

 • مضر

 • deleterious

 • زیان آور

 • destructive

 • مخرب

 • unhealthy

 • ناسالم

 • hazardous

 • خطرناک

 • synonyms of

 • therapeutic

 • درمانی

 • curative

 • درمانی

 • medicinal

 • دارویی

 • healing

 • شفا

 • therapeutical

 • درمانی

 • corrective

 • اصلاحی

 • iatric

 • ایاتریک

 • medicative

 • دارویی

 • aesculapian

 • اسکولاپین

 • iatrical

 • ایتریکال

 • remedial

 • اصلاحی

 • restorative

 • مقوی

 • immunological

 • ایمونولوژیک

 • scientific

 • علمی

 • pathological

 • آسیب شناسی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی