ترجمه
حذف

meet

ملاقات

verb

فعل

UK : miːt

US : miːt

google image of meet

meet image / تصویر
meet image / تصویر
meet image / تصویر
meet image / تصویر
meet image / تصویر

Description of meet

SENTENCE of meet

 • synonyms of

 • assemble

 • جمع آوری کنید

 • gather

 • جمع آوری

 • congregate

 • جمع شدن

 • convene

 • دور هم جمع شدن

 • foregather

 • پیشگو

 • collect

 • جمع آوری کنید

 • rally

 • تجمع

 • muster

 • جمع آوری

 • rendezvous

 • میعادگاه

 • converge

 • همگرا شوند

 • forgather

 • گردآورنده

 • cluster

 • خوشه

 • come together

 • با هم بیایند

 • get together

 • با هم بودن

 • reunite

 • اتحاد دوباره

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی