ترجمه
حذف

mental

ذهنی

adjective

صفت

UK : ˈmen.təl

US : -t̬əl

google image of mental

mental image / تصویر
mental image / تصویر
mental image / تصویر
mental image / تصویر
mental image / تصویر

Description of mental

SENTENCE of mental

 • opposite of

 • nonmental

 • غیر ذهنی

 • physical

 • فیزیکی

 • bodily

 • بدنی

 • biological

 • بیولوژیکی

 • corporeal

 • جسمانی

 • biologic

 • بیولوژیکی

 • somatic

 • جسمی

 • corporal

 • سرجوخه

 • fleshly

 • گوشتی

 • physical

 • فیزیکی

 • external

 • خارجی

 • outer

 • بیرونی

 • bodily

 • بدنی

 • natural

 • طبیعی

 • biologic

 • بیولوژیکی

 • synonyms of

 • intellectual

 • پر فکر

 • cerebral

 • مغزی

 • psychological

 • روانشناسی

 • cognitive

 • شناختی

 • brain

 • مغز

 • phrenic

 • فرنیک

 • psychologic

 • روانی

 • intellective

 • فکری

 • mindly

 • ذهنی

 • brainy

 • متفکر

 • psychic

 • روانی

 • psychical

 • روانی

 • thinking

 • فكر كردن

 • intrapersonal

 • درون فردی

 • inner

 • درونی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی