ترجمه
حذف

mirror

آینه

noun

اسم

UK : ˈmɪr.ər

US : ˈmɪr.ɚ

google image of mirror

mirror image / تصویر
mirror image / تصویر
mirror image / تصویر
mirror image / تصویر
mirror image / تصویر

Description of mirror

SENTENCE of mirror

 • synonyms of

 • glass

 • شیشه

 • reflector

 • بازتابنده

 • looking glass

 • شیشه به نظر

 • looking-glass

 • شیشه ای

 • speculum

 • گمانه زنی

 • reflecting surface

 • سطح منعکس کننده

 • cheval glass

 • شیشه شوال

 • hand glass

 • شیشه دستی

 • hand mirror

 • آینه دستی

 • pier glass

 • شیشه اسکله

 • polished metal

 • فلز صیقلی

 • seeing glass

 • شیشه دیدن

 • shaving mirror

 • آینه اصلاح

 • replica

 • المثنی، کپی دقیق

 • copy

 • کپی 🀄

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی