ترجمه
حذف

modern

نوین

adjective

صفت

UK : ˈmɒd.ən

US : ˈmɑː.dɚn

google image of modern

modern image / تصویر
modern image / تصویر
modern image / تصویر
modern image / تصویر
modern image / تصویر

Description of modern

SENTENCE of modern

 • synonyms of

 • present-day

 • امروز

 • contemporary

 • امروزی

 • present-time

 • زمان حال

 • present

 • حاضر

 • current

 • جاری

 • twenty-first-century

 • قرن بیست و یک

 • latter-day

 • روز آخر

 • recent

 • اخیر

 • latest

 • آخرین

 • immediate

 • فوری

 • up to date

 • به روز

 • new

 • جدید

 • up-to-date

 • به روز

 • ultramodern

 • فوق مدرن

 • trendy

 • مرسوم، مد روز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی