ترجمه
حذف

Mr

آقای

noun

اسم

UK : ˈmɪs.tər

US : ˈmɪs.tɚ

google image of Mr

Mr image / تصویر
Mr image / تصویر
Mr image / تصویر
Mr image / تصویر
Mr image / تصویر

Description of Mr

SENTENCE of Mr

 • synonyms of

 • Mister

 • آقا

 • babu

 • بابو

 • mister

 • آقا

 • sir

 • آقا

 • monsieur

 • آقا

 • señor

 • ارشد

 • signor

 • امضا کننده

 • Esquire

 • درخواست کنید

 • master

 • استاد

 • lord

 • خداوند

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی