ترجمه
حذف

murder

آدم کشی

noun

اسم

UK : ˈmɜː.dər

US : ˈmɝː.dɚ

google image of murder

murder image / تصویر
murder image / تصویر
murder image / تصویر
murder image / تصویر
murder image / تصویر

Description of murder

SENTENCE of murder

 • opposite of

 • sparing

 • صرفه جویی

 • saving

 • صرفه جویی در

 • rescuing

 • نجات دادن

 • rescue

 • نجات

 • salvation

 • رستگاری

 • liberating

 • رهایی بخش

 • liberation

 • رهایی

 • release

 • رهایی

 • freeing

 • آزاد کردن

 • heaven

 • بهشت

 • paradise

 • بهشت

 • bliss

 • سعادت

 • ecstasy

 • خلسه

 • delight

 • لذت بسیار

 • happiness

 • شادی

 • synonyms of

 • killing

 • کشتن

 • assassination

 • ترور

 • homicide

 • قتل

 • massacre

 • قتل عام

 • slaying

 • کشتن

 • butchery

 • قصابی

 • liquidation

 • انحلال

 • death

 • مرگ

 • extermination

 • نابودی

 • manslaughter

 • قتل عمد

 • slaughter

 • ذبح

 • blood

 • خون

 • execution

 • اجرا

 • fratricide

 • برادرکشی

 • hit

 • اصابت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی